Cung cấp gỗ nguyên liệu theo yêu cầu

Cung cấp gỗ nguyên liệu theo yêu cầu

Cung cấp gỗ nguyên liệu theo yêu cầu

Cung cấp gỗ nguyên liệu theo yêu cầu

Cung cấp gỗ nguyên liệu theo yêu cầu

0902 670 618

espirawoods@gmail.com

Chọn ngôn ngữ:

Cung cấp gỗ nguyên liệu theo yêu cầu

Hiện nay, ESPIRA là đối tác hàng đầu cho các doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở sản xuất gỗ trên địa bàn tại TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,… Với hệ thống vùng nguyên liệu rộng lớn, trực tiếp thu mua từ các doanh nghiệp, hộ trồng rừng tại khu vực phía Nam cùng hệ thống nhà xưởng hiện đại, ESPIRA tự hào cung cấp cho doanh nghiệp, xí nghiệp nguồn nguyên liệu gỗ tràm, gỗ cao su, gỗ keo được gia công theo yêu cầu (xẻ, sấy tươi và khô) với mức chi phí tiết kiệm, phù hợp.

  • Cung cấp gỗ tràm tươi/ khô
  • Cung cấp gỗ cao su tươi/khô
  • Cung cấp gỗ keo tươi/khô

Bạn cần tư vấn từ chúng tôi

Ronquil coho salmon red snapper duckbill lungfish southern angelfish

Liên hệ